Síla větru

Vítr v Čechách a na Moravě

Nepřinášíme jen předpovědi počasí

Nejen předpověď počasí, ale také větru Vám přináší náš zpravodajský server. Jak bude zítra foukat si můžete prohlédnout na mapě výše a pokud Vás zajímá kategorizace větru, zde Vám přinášíme zajímavou stupnici:

Vítr vzniká díky nerovnoměrnému rozložení tlaku vzduchu. Rozdíly tlaku vyrovnává prouděním z oblasti vyššího do oblasti nižšího tlaku. U větru jsou sledovány směr a rychlost. Určuje se odkud vítr fouká a udává se ve stupních – např. východní vítr, 180°. Rychlost se udává v m/s, případně podle Beafurtové stupnice. Sílu větru ovlivňuje tlakový gradient – hustota isobarů na synoptické mapě.

Na synoptických mapách jsou zaznamenávány číselnými hodnotami, šiframi nebo symboly výsledky z pozorování synoptických nebo aerologických stanic. Synoptické mapy jsou v měřítku od 1:2,5 mil. do 1:30 mil. a dělí se na mapy přízemní a výškové. Analýza synoptické mapy má základní rys porovnání charakteristik počasí v povětrnostní mapě.

 • Jsou porovnávány:
 • - hodnoty jedné meteorologické charakteristiky s rozdílnými body a výškami v určitém čase
 • - hodnoty rozdílných meteorologických charakteristik se stejným bodem, v různých bodech a v různých výškách
 • - hodnoty jednoho nebo dvou rozdílných meteorologických prvků v časech následujících hned po sobě i v různých bodech

Základní princip synoptické mapy

 • komplexnost analýzy
 • trojrozměrnost
 • časová následnost

Typy větrů

 • pobřežní vánek neboli bríza: - se vyskytuje na pobřeží moří a velkých jezer. Jeho rozsah je 20 až 30 km a zasahuje do výšky 600 až 800 m
 • Föhn – v horských oblastech. Je to vítr teplý a suchý. Vyskytuje se v Alpách, Karpatech, ale i v Kandadě či na Etiopské vysočině
 • Bóra – vzniká v zimě, kdy přetéká studený vzduch přes horské srážky. Vyskytuje se na pobřeží Jadranu, Bajkalu, v Mexiku nebo Texasu
 • Horské a údolní větry – vznikají nerovnoměrným zahříváním a ohříváním vzduchu.
 • Ledovcový vítr – je způsobován ochlazením přízemní atmosféry od povrchu ledovce

Zajímavostí je, že vítr nevzniká jen na naší planetě, ale i na Jupiteru, Saturnu a Neptunu. Na Neptunu dosahuje rychlosti až 2500 km/h

Beaufortova stupnice síly větru

 • Bezvětří
 • Vánek
 • Slabý vítr
 • Mírný vítr
 • Dosti čerstvý vítr
 • Čerstvý vítr
 • Silný vítr
 • Prudký vítr
 • Bouřlivý vítr
 • Vichřice
 • Silná vichřice
 • Mohutná vichřice
 • Orkán

Kategorie předpovědi počasí

Aktuální počasí ve městě

Partnerské odkazy

Hubnutí ve zdravém stylu.

Okamžitě peníze, které můžete využít na cokoli. Půjčka do hodiny je rychlím řešením pro získání půjčky.

Přes TV online můžete sledovat několik televizních pořadů online a zcela zdarma.

Věděli jste, že…

Důležité informace o počasí naleznete na serveru Idnes.

Velká pozornost je věnována předpovědi počasí, protože počasí ovlivňuje všechny lidské činnosti.

Předpovědi počasí a počasím obecně se zabývá meteorologie.

Důležité informace o počasí naleznete na serveru Idnes.

Teplotní rekordy

Nejchladnější počasí bylo zaznamenáno v Antarktidě dne 21. července 1983, byla zde naměřena teplota -89,2°C

Nejteplejší počasí bylo zaznamenáno v Libyi dne 13. září 1922, kdy zde naměřili teplotu přes 57,8°C

Teplotní rekord v ČR byl zaznamenáno v Praze dne 27. července 1983, bylo zde 40,2°C, naopak nejnižší teplota v ČR byla naměřena v Český Budějovicích roku 1929 s hodnotou -42,2°C.