Teplota v ČR

Aktuální počasí dle kraje

Teploty v kraji

Na naše našem serveru si můžete zjistit počasí v ČR dle krajů. Naleznete zde seznam krajů v ČR, které Vám zobrazí aktuální předpověď kraje, který si zvolíte.

Předpověď počasí v regionech ČR se často liší. Na západě je oblačno a na východě slunečno s vysokými teplotami. Předpovědi počasí vycházejí z analýzy meteorologických polí atmosféry. Výsledný výstup závisí na kvalitě vstupních dat i zkušenostech meteorologa i dalších faktorech. Základní předověď pro danou lokalitu na čtyři dny je tvořena výhradně meteorology. Má za cíl vystihnout charakter počasí v daném dni včetně teplot.

Pro předpověď počasí v regionech je využíván model Medard

Jde o systém, který přizpůsobuje informace o počasí i kvalitě ovzduší pro jednotlivé regiony. Tento projekt již několik let spolupracuje s Českým hydrometeorologickým ústavem na předpovídání koncentrace škodlivého přízemního ozónu.

V rámci projektu Evropské unie se Medard používá v modelu MM5. Díky jeho předpovídaným meteorologickým veličinám jsou snadno předpovídány statistické koncentrace polutantů a chemických transportních modelů.

MM je numerologický model atmosféry. Vyvíjí se již od 70. let, MM v jeho názvu znamená Mesoscale and Microscale – střední a malé oblasti modelování. Je navržen primárně pro předpověď počasí v regionech v reálném čase. Umí však zpracovat i simulace atmosférických dějů jako jsou změny klimatu nebo tropické cyklony.

  • Tento přístroj se používá na dvou doménách
  • 1 – umí pokrýt oblast větší než je střední Evropa s rozlišením 27 km
  • 2 – pokrývá celou ČR s rozlišením 9 km

Data z USGS určují výšku terénu a jeho pokrytí. Celkem se jedná o 24 kategorií jako jsou vodní plochy, zemědělská půda, skály, zástavba. Data mají v modelu rozlišení zhruba 900m. Model terénu je velmi přesný a zachytí útvary i menších rozměrů. Při výpočtu modelu je lepší, když je vycházeno z podrobnějších údajů terénu. Samotná předpověď počasí je počítána 4x denně v 6 h, 12 h, 18 h, 24 h UTC.


Kategorie předpovědi počasí

Aktuální počasí ve městě

Partnerské odkazy

Hubnutí ve zdravém stylu.

Okamžitě peníze, které můžete využít na cokoli. Půjčka do hodiny je rychlím řešením pro získání půjčky.

Přes TV online můžete sledovat několik televizních pořadů online a zcela zdarma.

Věděli jste, že…

Důležité informace o počasí naleznete na serveru Idnes.

Velká pozornost je věnována předpovědi počasí, protože počasí ovlivňuje všechny lidské činnosti.

Předpovědi počasí a počasím obecně se zabývá meteorologie.

Důležité informace o počasí naleznete na serveru Idnes.

Teplotní rekordy

Nejchladnější počasí bylo zaznamenáno v Antarktidě dne 21. července 1983, byla zde naměřena teplota -89,2°C

Nejteplejší počasí bylo zaznamenáno v Libyi dne 13. září 1922, kdy zde naměřili teplotu přes 57,8°C

Teplotní rekord v ČR byl zaznamenáno v Praze dne 27. července 1983, bylo zde 40,2°C, naopak nejnižší teplota v ČR byla naměřena v Český Budějovicích roku 1929 s hodnotou -42,2°C.